720 به استناد نامه شماره 3836 /1402/ ص مورخ 07 /08 /1402 شهردار محترم؛ پيرو مذاكرات متعدد با شهرداري و سازمان اتوبوسراني قزوين به استحضار ميرساند، پيش قرارداد اجاره ميني بوس ( بر اساس متن قرارداد ارائه شده از سوي سازمان اتوبوسراني قزوين منعقده با ساير شهرها مانند بيدستان، محمودآباد و …) از سوي شهرداري شريفيه امضا شد و به اتوبوسراني قزوين ارسال گرديد كه ايشان با تغييرات بسيار من جمله تغيير مدت زمان پيمان، مبلغ پيمان (كه به ازاي هر ميني بوس در هر روز 750.000 تومان بود و به 1.750.000 تومان افزايش داده اند)، تعداد ميني بوس (كه 6 دستگاه بود و به 2 دستگاه تقليل داده اند)که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

721 به استناد نامه شماره 3837 /1402/ ص مورخ 07 /08 /1402 شهردار محترم؛ پيرو مصوبه قبلي شوراي اسلامي شهر شريفيه، مبني بر تصويب نرخ كرايه تاكسي هاي خطي در سال 1402 از آنجائيكه مقرر شده بود افزايش مبلغ نسبت به سال 1401 حدود 40 درصد باشد و بعلت كاهش فشار بيشتر به قشر ضعيف جامعه، افزايش 40 درصدي مبلغ به 2 بخش (30 درصد در 6 ماهه اول+10 درصد در 6 ماهه دوم) صورت پذيرد. (همانند شهر الوند كه از اين رويه پيروي نموده اند) لذا نرخ كرايه تاكسيهاي فعال در خط شريفيه به قزوين و بالعكس در سال 1402 مبلغ 120.000 ريال بابت كرايه هر مسافر و مبلغ 10.000 ريال مازاد بر آن جهت گردشي داخل شهر شريفيه در نظر گرفته شود. که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.