722 مقرر گردی جلسه ای باحضور دکتر رحمانی از دانشگاه علوم پزشکی استان و دکتر میرزاده ازرئیس شبکه شهرستان، رئیس بهزیستی شهرستان، مدیرکل بهزیستی استان، شورا و شهرداری در خصوص مشکلات درمان تحت پوششین برگزار گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

723 مقرر گردید در بحث مشارکت و اشتغال زایی شورا و شهرداری ظرفیت و پتانسیل های شهررا تهیه و به بهزیستی اعلام و با مشارکت یکدیگر نسبت به اشتغالزایی مددجویان اقدام نمایند.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

724 – مقرر گردید با هماهنگی فرماندار محترم شهرستان البرز، جلسه شورا با مسئولین بهداشت و درمان، بهزیستی ، راه و شهرسازی، اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  و گرو های جهادی، جهت حل مشکلات تحت پوششین بهزیستی در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.