61 – به استناد نامه شماره 2088 /1400 مورخ 27 / 0 7/ 1400 شهردار محترم؛ و با توجه به صورتجلسه كميته اجرائي مركز يادگيري محلي شهداي سواد آموزي شريفيه ، اين شهرداري در نظر دارد به منظور قدرداني از زحمات و كوشش هاي آن عزيزان نسبت بهتهيه هدايا با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 23 ريال،از محل اعتباراتاجتماعي و فرهنگيبرگزاري همايش ها و نشست ها رديف تشريفات هزینه نماید. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد؛ که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

62 –  مقرر گردید بر اساس گزارسات واصله مبنی توافق تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین (( تعاونی زمینهای نیروی انتظامی )) با اداره راه شهرسازی استان؛  بدون هماهنگی این شهرداری و شورای اسلامی شهر؛ مقرر گردید مکاتبه ای طی همین عنوان به منظور توقف عملیات اجرایی توافقات دستگاه های مذکور با فرمانداری شهرستان البرز، سازمان بازرسی استان، اداره اطلاعات استان، دادگستری و دادستان استان و بقیه ادارات ذیربط صورت پذیرید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.