734- به استناد نامه شماره 4207 / 1402 /ص مورخ 28 /08/ 1402 شهردار محترم: با توجه به نامه درخواست شماره 3174/ 1402 مورخ 27/ 08/ 1402  سرپرست محترم خدمات شهر مبني بر اينكه ، عمر مفيد دستگاه بكهو لودر شهرداري به پايان رسيده (بيش از 15 سال) و با توجه به فرسودگي، هر از چند گاهي قسمتي از آن دچار نقص و اشكال فني مي شود كه  هزينه تعمير و نگهداري آن بسيار بالا است و مهمتر از آن زمان خواب دستگاه براي بازسازي است كه در شرايط بحران و موقعيت هاي اضطراري دچار مشكل خواهيم شد اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش دستگاه بيل بكهو بر اساس قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي از محل اعتبارات فروش اموال منقول و خريد يكدستگاه بيل بكهو جديد با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 22  ريال از شركت تراكتور سازي ايران، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران، برنامه تهيه و اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري، طرح تجهييز ماشين آلات، پروژه خريد ماشين آلات عمراني اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

735 به استناد نامه شماره 4181 / 1402 /ص مورخ 28 /08/ 1402 شهردار محترم. با توجه به ولادت با سعادت حضرت زينب(س) و روز پرستار و درخواست شماره 3162/ 1402/ و مورخ 27/ 08/ 1402 سرپرست محترم روابط عمومي مبني بر تجليل و تقدير از  پرستاران و رابطين بهداشت مركز بهداشت شريفيه، اين شهرداري در نظر دارد با توجه. به پيش بيني بودجه در آئين نامه مواد 16 و 17 بودجه مصوب سال 1402  به منظور تقدير و تشكر و ايجاد روحيه و انگيزه مضاعف پرستاران و زحمت كشان شبكه بهداشت و درمان شهر شريفيه  با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 91 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد برنامه همايش ها، نمايش ها و نشست ها  رديف 150304 ماده 16 و 17  اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.