736مقرر گردید ارائه راهکار و استعلام شهرداری به ارباب رجوعان، منوط به نصب فاضلاب شهری باشد.که در کمیسیون بهداشت و درمان به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

737 مقرر گردید بازدید مشترک از سطح شهر با حضور نماینده آبفا، شهرداری و مرکز جامع سلامت جهت نصب فاضلاب شهری صورت پذیرد. و نتیجه به مسئولین مافوق ارسال گردد. که در کمیسیون بهداشت و درمان به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

738 به استناد نامه شماره 3680 / 1402 /ص مورخ 30 /07/ 1402 شهردار محترم.  با توجه به ضرورت تفكيك زباله از مبدأ و نامه شماره 5771 / 1401 مورخ 20 / 09 / 1401 مدير كل محترم دفتر امور شهري عليرغم پيگيري هاي انجام شده و فراخوان در روزنامه هاي محلي در سال گذشته هيچ پيمانكاري در اينخصوص اعلام همكاري ننمود، اينك با توجه به اعلام آمادگي دو پيمانكار با نام هاي شركت پرديس دشت البرز و  آقاي اكبر برجلو ، جهت اجراي طرح تفكيك زباله از مبدأ ، طرح هاي پيشنهادي خود را ارائه نموده اند كه به پيوست جهت بررسي و اعلام نظر بحضورتان ارسال مي گردد.  لازم به ذكر است در صورت انتخاب هر يك از پيمانكاران طرح بصورت آزمايشي (شش ماهه و يا يكساله ) جهت ارزيابي و شناخت نقاط قوت و ضعف بدون هيچگونه دريافت و يا پرداخت اجرا خواهد گردید. که در کمیسیون بهداشت و درمان به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.