752 مقرر گردید، شهردار محترم در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1402/09/29شورای اسلامی شهر حضور داشته و درخصوص مشکلات پروژه ها، نواقص، معایب آنها و همچنین پروژه های شروع نشده، به سوالات همکاران شورای اسلامی شهر پاسخ دهند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

753 به استناد نامه شماره 4690 / 1402 /ص مورخ 27 /09/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره  وارده 7092/ 1402 / و مورخ 23 / 09 / 1402رئيس هيأت مديره كانون فرزندان شهيد استان قزوين ، در خصوص تجليل از مادران و  همسران شهدا  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در تهيه هدايا جهت 37 تن از مادارن و همسران شهدا،  از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي،  برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها رديف 150207 با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 350 ريال اقدام نمايد. که در جلسه رسمی شورا مطرح گردید. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.    

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

754مقرر گردید با توجه به درخواستهای مکرر مردمی مبنی بر مشکلات معتادین و فروشندگان مواد مخدر و مباحث اجتماعی، جلسه ای با حضور مسئولین قضایی و انتظامی استان، شهرستان فرمانداری شهرستان البرز،  برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

755مقرر گردید اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهر را درخصوص همه موارد و نقاظ ضعف مدیریت شهری و پرسنل شهرداری را حداکثر ظرف مدت یک هفته به جلسه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.