761  به استناد نامه شماره 4537 / 1402 /ص مورخ 16 /09/ 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 5275/ 1402 / و مورخ 24 / 07 / 1402 آقاي علي اكبر عبدالهاشمي مالك زميني به مساحت 78/ 201 مترمربع واقع در خيابان شهيد رجايي – خيابان حضرت رقيه (س) – كوچه شهامت پنجم مي باشند. زمين نامبرده برابر طرح جامع مصوب در كاربري آموزشي (دبستان پيشنهادي) قرار دارد . نامبرده درخواست تعيين تكليف زمين خود برابر قانون ماده واحده براي صدور پروانه احداث بنا با كاربري مسكوني را دارند . در ضمن استعلامي طي نامه شماره 3549/ 1402/ ص مورخ 25/ 07/ 1402 با اداره آموزش و پرورش شهرستان البرز صورت پذيرفته كه تاكنون پاسخي در اين خصوص به اين شهرداري ارسال نگرديده است و در تماس تلفني كه با كارشناسان اداره آموزش و پرورش استان داشتيم اظهار نمودند كه براي اراضي قولنامه اي هيچ گونه اظهار نظري نمي كنند و شهرداريها براي اراضي قولنامه اي استعلام ننمايد. که در کمیسیون عمران طبق قانون ماده واحده به مالک، تصویب شد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

762 به استناد نامه شماره 4538 / 1402 /ص مورخ 16 /09/ 1402 شهردار محترم؛ عطف به درخواست خانم طيبه سعيدي مرغكي مالك زميني به مساحت 29/ 218 مترمربع واقع در انتهاي خيابان گلستان جنوبي جهت احداث بنا به استحضار مي رساند ، طبق طرح جامع مصوب مساحت 51 / 116 مترمربع از زمين مذكور داراي كاربري فضاي سبز و مقدار مساحت 73 / 87 مترمربع در معبر پيشنهادي كمر بندي 9 دي قرار دارد و مساحت 14.20 مترمربع خارج از محدوده خدماتي مي باشد. که در جلسه کمیسیون عمران مطرح و به اتفاق آراء با تملک از سوی شهرداری موافقت و به تصویب رسید که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

*- ضمنا در صورت تصويب اعتبارات مطروحه در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

763-  به استناد نامه شماره 4649 / 1402 /ص مورخ 22 /09/ 1402 شهردار محترم؛ با عنايت به درخواست شماره 7044/ 1402 / و مورخ 21/ 09 / 1402 آقاي غلامعلي كاظمي كه مالك زميني به مساحت 75/ 81 مترمربع واقع در خيابان شهيد عراقي – كوچه آذران مي باشند، به استحضار مي رساند،  زمين نامبرده برابر طرح جامع مصوب به ميزان 75 / 39 مترمربع در كاربري پارك و فضاي سبز عمومي و مابقي زمين به مساحت 42 مترمربع در حريم كانال آب كشاورزي قرار گرفته است و ايشان درخواست تعيين تكليف براي مقدار 75 / 39 مترمربع از زمين مورد نظر كه دركاربري فضاي سبز مي باشد را دارند. در جلسه کمیسیون عمران مطرح و به اتفاق آراء با تملک از سوی شهرداری موافقت و به تصویب رسید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.