764-  مقرر گردید شهردار محترم، مشاوران عمرانی شهرداری و مسئول واحد عمرانی در جلسه روز چهارشنبه مورخ 13/10/1402 شورای اسلامی شهر درخصوص لایحه شهردار محترم، جهت مشکلات پروژه پل اتصال میرزای شیرازی و بلوار غربی حضور داشته باشند. که موضوع در کمیسیون عمران به تصویب رسید. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

765- مقرر گردید شهردار محترم با هماهنگی آب منطقه ای شهرستان، نسبت به ایمن سازی مسیر کمربندی شرقی، رودخانه شرقی، جهت تردد شهروندان و وسایل نقلیه اقدام نمایند.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.