774  به استناد نامه شماره 5101 / 1402 /ص مورخ 17 /10/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به اینکه همه ساله حوادث تلخ و ناگواري در مسير گذر عبور راه آهن اتفاق مي افتد و خانواده هاي بسياري در اين ساليان عزيزانشان را از دست داده و داغدار شده اند و متاسفانه عليرغم پيگيري هاي بسيار  اقدام مثبت و درخوري جهت احداث پل زيرگذر توسط راه آهن صورت نگرفته است نظر به اينكه در كيلومتر 800+129 راه آهن پل زير گذر وجود ندارد و فاصله ان با آخرين پل زير گذر نيز زياد مي باشد و گله مندي و اعتراض همشهريان را  بدنبال داشته است با توجه به جلسات متعدد با مدير كل محترم راه آهن شمال 2 و صورتجلسه مورخ 28 / 08 / 1402 در خصوص احداث يكدهنه پل زيرگذر عابر پياده در كيلومتر فوق الذكر و برآورد هزينه حدود 45 ميليارد ريالي و  اعلام آمادگي جهت اجراي پل با مشاركت شهرداري و همچنين با عنايت به بند 2 مصوبات بيست و دومين جلسه شوراي تامين شهرستان البرز و نامه محرمانه شماره 809 / ز م / 79/ ص مورخ 05 / 10 / 1402 دبير شوراي تامين فرمانداري شهرستان البرز اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مشاركت در احداث يك دهنه پل زير گذر عابر پياده با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000 / 15 ريال ( در قالب تفاهم نامه همكاري) از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث زيرگذر عابر پياده، پروژه مشاركت در پل زبرگذر عابر پياده راه آهن اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. درجلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

775 به استناد نامه شماره 5076 / 1402 /ص مورخ 16 /10/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 464510 / 590 / 1402  مورخ 02/ 10/ 1402  مدير محترم آموزش و پرورش شهرستان البرز، در خصوص تفاهم نامه ساخت چمن مصنوعی، به پيوست يك نسخه تفاهم نامه نیز جهت اطلاع ارسال مي گردد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی مطرح گردید.

اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

776 به استناد نامه شماره 5198 / 1402 /ص مورخ 20 /10/ 1402 شهردار محترم؛ با توجه به هزينه خريد و جايگذاري نيوجرسي بتني حريم رودخانه شرقي به طول تقريبي  300 از والفجر 24 به سمت شمال،  به شرح زير اعلام ميگردد :

رديفشرح عملياتمقدارواحدقيمت جز / ريالقيمت كالا/ ريال
1خريد نيوجرسي بتني به طول 3 متر100عدد68.000.0006.800.000.000
2هزينه جرثقيل6روز80.000.000480.000.000
3هزينه كارگر6روز6.000.00036.000.000

مبلغ كل : 7.316.000.000 ريال. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

777 مقرر گردید، جهت پیگیری پروژه پل اتصال خیابان میرزای شیرازی، جلسه ای با مسئولین سازمان همیاریها و شهرداریهای استان، هفته آینده برگزار گردد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

778- مقرر گردید، جهت پیگیری پروژه پل غربی شهر، جلسه ای با مدیرکل محترم دفتر امور شهری استانداری قزوین و اداره راهداری استان برگزار گردد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه رسمی شورای اسلامی مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

779مقرر گردید، شهردار محترم نسبت به تعریض پل آذران، نصب المان استاد شهریار و خیابان تلاش، مابین ریل و جاده، که در بودجه سال 1402 پیش بینی شده بود حداکث 20  روز آینده اقدام نماید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.