780  مقرر گردید روزهای دوشنبه هر هفته، اول صبح، یکی از کمیسیون های تخصصی شورا برگزار و همچنین درخصوص رسیدگی به مشکلات شهروندان تصمیم گیری گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

781 مقرر گردید، جلسات هیات رئیسه شورا هفته ای یکبار درخصوص هماهنگی امورات شورا و تصمیم گیری و دعوت از مسئولین و میهمانان برگزار گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.