به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر،  شهردار محترم و مسئول درآمد شهرداری، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض تسلیت بمناسبت رحلت حضرت زینب کبری ( س ) پیام آور واقعه کربلا، مطالبی در این زمینه بیان نمودند. در ادامه ایشان خواستار توضیحات مسئول درآمد درخصوص تعرفه و عوارض سال 1403 شدند. و همچنین درخصوص پروانه ساختمان بیان نمودندکه  باید تا حدودی واقعی و نیز کسبه ها نیز واقعی دیده شوند. اراضی الحاق نیز طبق هزینه ها ارزش گذاری گردد.

*-  آقای مهندس خانی به موضوع منطقه بندی عوارض، کم برخوردار اشاره و خواستار مساعدت شورا و شهرداری شدند. و همچنین در مناطق الحاقی و داخل بافت با ارزش  قیمت های واقعی لحاظ گردد و در تعرفه، تمامی بند های آن با  شفافیت صورت گیرد. کدهای درآمدی نیز در بودجه سال آینده مشخص گردد.

به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر،  شهردار محترم و مسئول درآمد شهرداری، تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض تسلیت بمناسبت رحلت حضرت زینب کبری ( س ) پیام آور واقعه کربلا، مطالبی در این زمینه بیان نمودند. در ادامه ایشان خواستار توضیحات مسئول درآمد درخصوص تعرفه و عوارض سال 1403 شدند. و همچنین درخصوص پروانه ساختمان بیان نمودندکه  باید تا حدودی واقعی و نیز کسبه ها نیز واقعی دیده شوند. اراضی الحاق نیز طبق هزینه ها ارزش گذاری گردد.

*-  آقای مهندس خانی به موضوع منطقه بندی عوارض، کم برخوردار اشاره و خواستار مساعدت شورا و شهرداری شدند. و همچنین در مناطق الحاقی و داخل بافت با ارزش  قیمت های واقعی لحاظ گردد و در تعرفه، تمامی بند های آن با  شفافیت صورت گیرد. کدهای درآمدی نیز در بودجه سال آینده مشخص گردد.

*-  حاج آقا حسن لی نیز ضمن عرض تسلیت بمناسبت رحلت حضرت زینب کبری ( س )، در ادامه ایشان به نامه بازرسی جهت حذف برخی موارد در تعرفه و همچنین به موارد ابطالی از سوی نهادهای نظارتی دیگر از جمله: دیوان اشاره و خواستار رعایت تمامی این موارد شدند. در تعرفه عوارض باید طبق عدالت، مناطق آنالیز مشخص گردد.

*- آقای حسینی گزارشی از افزایش 15 در صدی تعرفه عوارض و 20 در صدی اصناف اشاره و به رعایت موارد ابلاغی از سوی سازمان بازرسی و نظارتی از تعرفه عوارض شدند. ایشان به چند نمودنه از تعرفه عوارض در محله های مختلف اشاره و توضیحاتی را ارائه نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.