795 به استناد نامه شماره 15206 / 42 /59  مورخ 1402/11/17مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، درخصوص همکاری و مساعدت، در اجرای آموزش شوراهای اسلامی شهر، ابلاغیه مورخ 13/05/1400 وزیر محترم کشور، واریز 5 درصد از کل بودجه سالانه شورای اسلامی شهر، جهت اعتبارات آموزشی به شماره حساب 0103841085006 صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

796 به استناد نامه شماره 5595 / 1402  مورخ 1402/11/15شهردار محترم؛ با عنايت به فرا رسيدن  ايام دهه فجر و درخواست شماره 4242 / 1402 /  مورخ 14/ 11 / 1401 واحد روابط عمومي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسمي، با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500  ریال از محل اعتبارات جاري خدمات اداري رديف هزينه جشن و پذيرايي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.