814 – به استناد نامه شماره 5377 / 1402 مورخ 01/11/1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 2208/ 1402 مورخ 18/ 06/ 1402 كارشناس محترم فناوري اطلاعات مبني بر اجراي ضرورت استقرار و توسعه دولت الكترونيك در شهرداري، پايداري شبكه و نيز استاندارد سازي شبكه نيازمند خريد تجهييزات شبكه از جمله سرور، سوئيچ و ديگر ملزومات مي باشد ، فلذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريداري تجهييزات با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 10 ريال از طريق استعلام بهاء از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.
ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.
با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
815 – به استناد نامه شماره 5894 / 1402 مورخ 01/12/1402 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 4471/ 1402 مورخ 29/ 11/ 1402 واحد حراست ،راه اندازي شبكه ارتباطي بي سيم جهت انجام امور اداري خدماتي و عمراني ارتباط بين مديران و پرسنل و شهردار، اين شهرداري در نظر دارد، نسبت به تهيه و خريد تجهييزات با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000/ 3 ريال ، از طريق استعلام بهاء از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك اقدام نمايد.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.
ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.
با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.