816 مقرر گردید؛ جهت حل مشکل و نحوه توافق با مالکین خیابان شهید صیاد شیرازی. جلسه ای با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم، مشاور حقوقی شهرداری و مالکین در هفته آینده برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.