72 به استناد نامه شماره 2229 /1400 مورخ 08 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 4001/ 1400 مورخ 03/ 08/ 1400  چاپ ديجيتال امير (چاپ تصاوير شهدا جهت نوروز 1400) و برگ تاييد شماره 1777 مورخ 05 / 08 / 1400 واحد روابط عمومي ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت هزينه چاپ و نصب تصاوير شهدا  با اعتباري بالغ بر  000 / 100/ 100 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيباسازي شهري ، طرح تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني و  اطلاع رساني، پروژه زيباسازي، مرمت تابلوها و تصاوير شهداي بلوار اصلي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه، پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

73 – مقرر گردید جهت تعیین و تکلیف نهایی زمینهای تعاونی امید شکوه جلال قزوین ( نیروی انتظامی )؛ جلسه ای با حضور مدیر عامل و هیات مدیره تعاونی مذکور و شهردار محترم در اسرع وقت صورت پذیرید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

74 –  به استناد نامه شماره 2289 /1400 مورخ 12 / 08/ 1400 شهردار محترم؛  درخصوص نامه شماره 4247 / 1400 مورخ 12/08/1400 مدیرکل راه آهن شمال 2 کشور؛  درخصوص جابجایی مسیر دیوارکشی ضلع جنوبی راه آهن جهت تامین 302 متر دیوارشمالی،که در جلسه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

75  – مقرر گردید جهت حل مشکلات زمینهای بنیاد مستضعفان با کشاورزان جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان مالک و کشاورزان در دفتر شورای اسلامی شهر در مورخ 17/08/1400 در اسرع وقت صورت پذیرید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت..

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.