848 به استناد نامه شماره 4900/ 1402 مورخ 05 /10 /1402 شهردار محترم؛ با توجه به نامه شماره 3606/ 1402 مورخ 29/ 09/ 1402 واحد فني و عمراني مبني بر برآورد خريد مصالح  و اجراي لوله گذاري كوچه مهري ، با توجه به ضرورت هدايت آب هاي سطحي، اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 000/ 000/ 100/ 1  ريال خريد لوله هاي كروگيت 700 پروژه هدايت آب هاي سطحي كوچه مهري را  از طريق استعلام بهاء و از محل اعتبارات محيط زيست و خدمات شهري، برنامه طرح هدايت آب هاي سطحي، طرح احداث و بهسازي مسيل هاي داخل شهري، پروژه لوله گذاري كوچه مهري را خريداري  نمايد .که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.