854 به استناد نامه شماره 219 / 1403 مورخ 26 /01 /1403 شهردار محترم؛  با عنايت به درخواست شماره 194 مورخ 26 / 01 / 1403 مسئول محترم واحد شهرسازي و موافقت آقاي عزيزمحمد ابراهيمي آتاني،  مالك ساختماني واقع در خيابان آيت اله طالقاني – كوچه شهيد شعباني پلاك 45 مبني بر واگذاري قسمتي از ملك خود كه برابر طرح جامع داراي عقب نشيني مي باشد، لذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك 75 /16 مترمربع از ملك مذكور را در ضلع جنوبي آن بر اساس قانون نحوه تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح هاي عمومي و عمراني دولت جهت تعريض معبر و تسهيل در عبور و مرور طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري  به مبلغ 000 /000 /600 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه و طرح توسعه زيرساخت هاي عبور و مرور ( تملكات معابر ) پروژه تملك اراضي اقدام نمايد .که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.