76– به استناد نامه شماره 2298  /1400 مورخ 15 / 08/ 1400 شهردار محترم؛به منظور اجرای آیین نامه انظباطی حمل و نقل همگانی و حل مشکلات ترافیکی شهر آقای محمد حسن علویری به عنوان نماینده شورا در کمیته انظباطی رانندگان و کمیته ترافیکی شهر انتخاب گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

77 – به استناد نامه شماره 2313  /1400 مورخ 16 / 08/ 1400 شهردار محترم؛با عنايت بهنامه وارده شماره 4141/ 1400 / و مورخ 08/ 08/ 1400 آقايمحمد عزيزي و درخواست 1890 / 1400 مورخ 16 / 08 / 1400 آقاي مهدي مرادي سرپرست محترم حمل و نقلمبني بر مساعدت ماليبعلت بيماري و هزينه هاي درمان، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي با اعتباري بالغ بر 000 / 000/ 20 ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه حمايت ، رديف كمك مالي به اشخاص حقيقي مساعدت نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد. که در جلسه شورا مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

78 – مقرر گردید جهت اصلاح ایرادات طرح های جامع شهری برابر قانون و لحاظ نمودن توسعه آتی شهر و منظور نمودن جمیع جوانب در طرح جامع آتی شهر به دلیل اتمام مهلت 10 ساله در سال 1401 طرح جامع شهری شهر شریفیه همکاران شورا و شهرداری پیشنهادات خود را به مقامات ذی صلاح اعلام نمایند. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.