به حول و قوه ی الهی، جلسه ای با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم، ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان البرز و هیئت همراه تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد.

*- آقای علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه و عرض تبریک به مناسبت روز معلم و اهمیت آن، ایشان از آمادگی کامل شورا و شهرداری با آموزش و پرورش را خبردادند. و خواستار تعیین و تکلیف اراضی هنرستان و زمین مابین کانون و امام رضا ( ع ) شدند.

*-  آقای نظری ضمن تبریک به مناسبت روز خلیج فارس، شورا، کارگر و هفته گرامیداشت معلم، به برخی درخواست های مکرر مردمی ازجمله: 1 –  تکمیل مدرسه آذران. 2-  تعیین و تکلیف هنرستان و مشکل مدرسه در منطقه مهاجرانی ( شهید رجایی ). 3-  حل مشکل مدرسه اندیشه سازان شریف و درخواست های مردمی جهت احداث مدرسه در مرکز شهر، برای متوسطه اول شدند.

*-  آقای بهتویی ضمن تبریک هفته معلم به اهمیت روز معلم و نقش تربیتی و مشکلات مدرسه شهدای فرش پارس و همچنین فرسودگی مدارس، ایشان از قول مساعد جهت اجرای پروژهای ورزشی و آموزشی با مساعدت شورا و شهرداری، خبردادند.

*- شهردار محترم ضمن خیرمقدم به حاضرین و تبریک به مناسبت هفته معلم، ایشان به مراسم کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی در هفته جاری و همچنین از آمادگی جهت اجرای چمن دیگر در کوی مهدیه را خبردادند.

*-  ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان، ضمن تبریک به مناسبت روز ملی شورا، ایشان از حمایت های شورا و شهرداری در مدارس شهر شریف آباد تقدیر وتشکر نمودند. و همچنین قهرمانی دانش آموزان در لیگ قرآنی شهرستان  تبریک عرض نمودند. و از اجرای یک زمین چمن مصنوعی دیگر در یکی از مدارس شهر را خبر دادند. از ایجاد هنرستان دخترانه تا اول مهر ماه و همچنین از پیگیری مشکلات آموزشی شهر شریف آباد خبر دادند.

*-  در پایان ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان، بمناسبت روز شورا  از شوراهای اسلامی شهر شریف آباد تقدیر و تشکر نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.