862- به استناد نامه شماره 586 / 1403 مورخ 12 /02 /1403 شهردار محترم.  با توجه به نامه شماره 422/ 1403 مورخ 12/ 02/ 1403 روابط عمومي مبني بر برگزاري مراسم پياده روي خانوادگي و دهه كرامت، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسم مذكور، از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و نشست ها،  با عنوان هزينه كرد برگزاري مراسم پياده روي خانوادگي ،  با اعتباري بالغ 000 / 000 / 000 / 1 ريال اقدام نمايد.که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح شد.

بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

863 – مقرر گردید، جهت انجام کمیته حسابرسی،  خانم خدیجه درزی رامندی، به عنوان نماینده حسابرسی معرفی گردند.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.