864 به استناد نامه شماره  1403/448  مورخ 1403/02/05  شهردارمحترم؛ با توجه به فرارسيدن 12 ارديبهشت و روز معلم و پيرو جلسه متشكله در فرمانداري و تصميمات اخذ شده ( برگزاري مراسم ، اهداء هدايا ، تهيه سيستم صوتي و …) و درخواست شماره 321/ 1403/ و مورخ 05/ 02/ 1403 سرپرست محترم روابط عمومي، مبني بر تجليل و تقدير از معلمان شهر شريف آباد  نظر به اينكه در آئين نامه مواد 16 و 17  سال 1403 جهت تقدير از معلمان و پرستاران مبلغ 000 / 000 / 200 ريال بودجه مصوب گريده و  اين مبلغ تكافوي برگزاري چنين مراسمي را نمي نمايد،  فلذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسم و تقدير از زحمات آن عزيزان با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 350 ريال از محل اعتبارات مواد 16 و 17 رديف 150304 اقدام نمايد.

 ضمنا مابه التفاوت اعتبار مذكور در متمم و اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

  865 به استناد نامه شماره 1403/394  مورخ 1403/02/03 شهردارمحترم؛ با توجه به درخواست جمعي از مالكين زمين هاي واقع در خيابان شهيد عراقي – كوچه آذران 9 (ضلع شمالي كانال آب) مبني بر تعيين تكليف و اصلاح موقعيت معبر با رعايت حريم 12 متري كانال آب كشاورزي در انتهاي معبر آذران 9 و كافي بودن عرض معبر موجود براي تردد و عدم نياز به تملك و پيش روي به داخل زمينهاي داراي مالكيت شخصي و ايجاد هزينه و همچنين با توجه به ارسال پرونده به كميسيون ماده پنج توسط اين شهرداري و زمان بر شدن تشكيل جلسه ( كميسيون ماده پنج ) و پيگيري مكرر مالكين در اين خصوص، ضمنا موضوع اصلاح معبر بر اساس وضع موجود در سال 1402 در شوراي ترافيك شهرستان مطرح كه منجر به موافقت شوراي ترافيك گرديد. که درکمیسیون عمران به تصویب رسیده بود در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.   

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.