866 – به استناد نامه شماره 1403/581 مورخ 1403/02/13 شهردارمحترم؛ با توجه به اینکه پروژه ساختمان كتابخانه جزء پروژه هاي الويت دار شهر شريف آباد مي باشد. با عنايت به تخصيص اعتبار دولتي و همچنين پيش بيني بودجه جهت تكميل ساختمان كتابخانه، اينك با توجه به نامه شماره 413/ 1403 مورخ 12/ 02/ 1403 واحد فني و عمراني، مبتني بر برآورد پروژه بر اساس فهرست بهاء سال 1403، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تكميل ساختمان كتابخانه از طريق مناقصه عمومي با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 000/ 55 ريال از محل اعتبارات اجتماعي، فرهنگي، برنامه توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها، طرح كمك به تجهيز و مرمت كتابخانه هاي عمومي، پروژه تكميل ساختمان كتابخانه شهر اقدام نمايد. که در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.
با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.