866 -1مقرر گردید، جهت حفظ کرامت شهداء،  محدوده گلزار شهداء در آرامستان شهر شریف آباد توسط شهرداری و بنیاد شهید تا پایان خرداد ماه سال جاری انجام پذیرد. و جانمایی قطعه ایثارگران و خانواده معظم شهداء نیز طراحی و همچنین اطراف مزار شهداء نیز ساماندهی گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.