889  به استناد نامه شماره 1281 /11  مورخ 05 /1403/03  ریاست محترم هیات تطبیق شهرستان البرز، مبنی بر بند یک صورتجلسه 278 مصوبه 866 شورای اسلامی شهر، طی بازدید سرپرست محترم فرمانداری شهرستان البرز از پروژه کتابخانه عمومی شهر و توضیحات شهردار محترم، ابهامات مورد نظر هیات تطبیق مرتفع گردید. و مقرر شد ؛ با توجه به اینکه پروژه ساختمان كتابخانه جزء پروژه هاي الويت دار شهر شريف آباد مي باشد. با عنايت به تخصيص اعتبار دولتي و همچنين پيش بيني بودجه جهت تكميل ساختمان كتابخانه، اينك با توجه به نامه شماره  413/ 1403 مورخ 12/ 02/ 1403 واحد فني و عمراني، مبتني بر برآورد پروژه بر اساس فهرست بهاء سال 1403،  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تكميل ساختمان كتابخانه از طريق مناقصه عمومي با اعتباري بالغ بر000 / 000/ 000/ 55 ريال از محل اعتبارات اجتماعي، فرهنگي، برنامه توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها، طرح كمك به تجهيز و مرمت كتابخانه هاي عمومي، پروژه تكميل ساختمان كتابخانه شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.