896 – به استناد نامه شماره 1251 /1403   مورخ 20 /1403/03 شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست وارده 1898 / 1403 / و مورخ 20 / 03 / 1403 ستاد غدير شهر شريف آباد درخصوص درخواست پرداخت هزينه هاي اعياد قربان تا غدیر ، این شهرداری در نظر دارد از طریق ستاد غدیر درخصوص برگزاری جشن غدیر با اعتباری بالغ بر 500/000/000/ 2 ریال، اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی مطرح، مقرر شد شهردار و ستاد غدیر با ارائه شرح خدمات و طبق ضوابط مقررات و قانون اقدام نماید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض « هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.