98 –  مقرر گردید به استناد نامه شماره 2500  /1400 مورخ 03 / 09/ 1400 شهردار محترم؛  با توجه به نامه شماره 1598 مورخه 02 / 02 / 1400 ملزم به بخشنامه شماره 2608 تاريخ 23 / 1 / 1400 سازمان اداري و استخدامي كشور و دستورالعمل همسان سازي حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين(مشخص) با كارمندان پيماني و نظر به موافقت دفتر شهري  و بررسي احكام حقوقي كاركنان دو بند :  1 – تفاوت جزء (1) بند (الف) قانون بودجه سال 97 و 2- تفاوت بند (ي) تبصره (12) قانون بودجه سال 98 به احكام حقوقي كاركنان قابل احتساب و پرداخت به كاركنان مي باشد كه اين دو آيتم علاوه بر افزايش در مبلغ احكام، تاثير مستقيم بر فوق الغاده جذب و فوق العاده خاص و همچنين اضافه كار كاركنان خواهد داشت، همچنين با توجه به جذب و بكارگيري يك نفر نيروي آتش نشان و اضافه شدن نيروي جديد اداري اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مابه التفاوت احكام بودجه كاركنان به مدت شش ماه دوم سال  با احتساب 23 درصد حق بيمه سهم كارفرما به ميزان 000 / 000 / 550 ريال ماهيانه جمعا به مبلغ   000 / 000 / 300 / 3 ريال از محل اعتبارات فصل اول – جبران خدمات كاركنان و فصل هاي دوم و ششم اقدام نمايد  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

ا اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

99  به استناد نامه شماره 196-311/307/555  / م ز مورخ 26 /08 /1400  فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت معصومه ( س )؛ جهت تجلیل از فعالان طرح شهید سلیمانی به تعداد 25 نفر که به مدت دو ماه به صورت مستمر فعالیت نموده اند. در برنامه پنجم آذرماه تقدیر نماید. لذا درخواست مساعدت مالی  به میزان 000 /000 / 50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) دارند. شورای اسلامی شهر در نظردارد از محل اعتبارات ماده 17 ردیف 4303 کمک به بخش عمومی و خصوصی  اقدام نماید. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

100 –مقرر گردید. به استناد نامه ماده 8 تصویب نامه 109494 / ت و 51736  مورخ 12 / 08 / 1394 هیات وزیران در خصوص پرداخت پاداش به اعضای شورای اسلامی شهر، از شهریور ماه لغایت اسفند ماه سال جاری، از محل اعتبارات خدمات اداری ردیف عیدی و پاداش پرداخت نماید.  که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

101 به استناد نامه شماره 2448 / 1400 / ص مورخ 29  / 08/ 1400 شهردار محترم؛  با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 5217/ 98 مورخ 27/ 05/ 1398  و درخواست شماره 4276 مورخ 1400 / 08 / 13 و با استناد به برگ تاييد شماره 1765/ 1400 مورخ 04/ 08/ 1400 واحد فني و عمراني؛  اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت صورت وضعيت قطعي قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 763/ 784/ 655 ريال ( با احتساب 9% ارزش افزوده به مبلغ 366 / 147 / 54 ريال) از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح احداث و بهسازي پياده روها، پروژه پياده رو سازي معابر سطح شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم به ذكر است اعتبار مذكور در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

در جلسه شورا مطرح و به کمیسیون عمران ارجاع گردید

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.