112–  مقرر گردید به استناد ماده 90 آئین نامه نحوه هزینه بودجه شورای اسلامی شهر مصوب 29/02/92  هیات وزیران نسبت به انتخاب حسابرس در سال 1399 شهرداری و شورای اسلامی شهر شریفیه به وسیله حسابرسی معتمد رایان باهر قرار داد منعقد گردد. ضمنا رزومه و کارهای انجام شده توسط این موسسه بررسی دقیق صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.