جلسه شماره 5 – 01 / شهریور ماه/ 1400 – مصوبات شماره 8 – 9

جلسه شماره 5 – 01 / شهریور ماه/ 1400 – مصوبات شماره 8 – 9

8 –  مقرر گردید جلسه ای به قید فوریت در خصوص معضل سیلاب در سمت رودخانه های شرقی و غربی شهر، با حضور مدیرکل آب منطقه ای استان، فرماندار محترم شهرستان البرز ،  مدیرکل مدیریت بحران استانداری و بخشدار محمدیه تشکیل گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت .

9 –  مقرر گردید نماینده محترم شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده 77 شهرداری، آقای محمد حسن علویری انتخاب گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت .

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه شماره 5 – 01 / شهریور ماه/ 1400 – مصوبات شماره 8 – 9”

قالب وردپرس