117 – مقرر گردید به استناد نامه شماره 3137 /1400 مورخ 23 / 10 / 1400 شهردار محترم؛  و با توجه به درخواست فرمانده كلانتري 14 شريف آباد به شماره وارده 5922 مورخ 22 / 10 / 1400  مبني بر مساعدت مالي جهت هزينه تعمير موتوري خودروي سازماني آن يگان جهت تامين نظم و ارتقاي امنيت در شهر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تعمير خودروي كلانتري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 40 ريال از محل اعتبارات برنامه و طرح تهيه و اجراي برنامه هاي ايمني و كاهش خطر پذيري پروژه مشاركت در تعمير خودرو كلانتري 14 شريف آباد اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

118  به استناد نامه شماره 3132 /1400 مورخ 22 /10 /1400  شهردار محترم ؛  و باتوجه به درخواست مسئول امور بانوان شهر شريفيه به شماره5611 / 1400 / ص  مورخ 11/ 10/ 1400 مبني بر اعلام برنامه هاي پاسداشت مقام والاي زن و گراميداشت هفته زن ، و اعلام برنامه هاي شهرداري به فرمانداري شهرستان البرز طي نامه شماره 3099 مورخ 20 / 10 / 1400 اين شهرداري  در نظر دارد نسبت به برگزاري مراسمي تحت همين عنوان با  اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 40 ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 اجتماعي و فرهنگي برنامه مشاركت در برگزاري مناسبت هاي ملي و مذهبي  رديف 150206، اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

 ضمنا اعتبار مذكور متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

119 به استناد نامه شماره 3133 / 1400 /ص مورخ 22 /10 / 1400 شهردار محترم ؛ با توجه به شكايت اداره حفاظت محيط زيست شهرستان البرز در خصوص تخليه نخاله در انتهاي مسير دامداريها و انتهاي خيابان شهيد صياد شيرازي، و موضوع سرقت تجهيزات شهري و با عنايت به درخواست شماره 819 / 1400  مورخ 03 / 03 / 1400 واحد حراست مبني بر ضرورت استفاده از دوربين هاي مداربسته نظارت تصويري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب دوربين و تجهيزات ارتباطي وابسته، پايه دوربين و فوندانسيون جهت ضلع جنوبي ميدان شهدا (خيابان دامداريها) و انتهاي خيابان صياد شيرازي (جنب كانال آب”43 هكتاري”) از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200 / 1 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح اجراي طرح هاي ايمني و كاهش خطر پذيري شهر پروژه نصب دوربين در معابر اصلي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

لازم به ذكر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

120 مقرر گردید با استناد به فاکتور شماره 1346 مورخ 03 /08 / 1400 شرکت تیم متسون:  با توجه به ریدیزاین    ( طراحی ) کامل وب سایت شورای اسلامی شهر شریفیه و  اس اس ال سرتوم لهستان. دی وی ( گواهینامه )؛ توسط شرکت مذکور با مدیریت سید محمد حسین موسوی دادگر، جمعا به مبلغ 000 /875 /30 ریال می باشد. پرداخت گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.