124 – مقرر گردید مشکلات و نیازهای شهر طی مکاتبه ای توسط ریاست محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم خطاب به سرکار خانم دکتر محمد بیگی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی مکاتبه گردد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

125 مقررگردید مراسم کلنگ زنی مدرسه شهید پرپینچی واقع در منطقه میان آباد با حضور سرکار خانم دکتر محمد بیگی نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی و مسئولین ذیربط صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

126 مقرر گردید، دیدار مردمی سرکار خانم دکتر محمد بیگی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در محل زینبیه صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.