127 – مقرر گردید با حضور نمایندگان اداره برق ، کلانتری ، اداره ورزش و جوانان و شهرداری نسبت به جانمایی ترانس برق ، نصب کنتور سالن ورزشی و زمین چمن ورزشی اقدام گردد. ضمنا اداره ورزش و جوانان نسبت به نصب کنتور برق سالن فجر اقدام نماید و همچنین نسبت به مشکلات  سالنهای ورزشی توسط اداره ورزش اقدام گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

128 مقررگردید جهت احداث سالن انفرادی آمادگی جسمانی برای بانوان ( مادر و کودک ) با سقف کوتاه از اعتبارات سفر رئیس جمهور و پیشنهاد زمین توسط شهردار محترم و پیگیریها توسط خانم دکتر محمد بیگی صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

129 مقرر گردید، لینگ دوربین های نظارتی و پایش تصویری سطح شهر، توسط شهردار محترم در اختیار کلانتری 14 شریفیه قرار گیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

130 مقرر گردید، جلسه ای باحضور معاونت محترم عمرانی استانداری، فرماندار محترم، بخشدارمحترم محمدیه، آب منطقه ای، شهردار محترم و شورای اسلامی شهر جهت جذب سرمایه گذاری جهت ساماندهی رودخانه های غربی و شرقی در اسرع وقت برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

131 مقرر گردید، جهت لایروبی و احیای قنات شریف آباد با هدف جذب گردشگری و احیای ساختار قنات بصورت اثر سنتی ماندگار در دستور کار اداره آب منطقه ای ،  شهرداری و میراث فرهنگی استان قرار گیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

132 مقرر گردید، با پیگیری سرکار خانم دکتر محمدبیگی از اعتبارات حوادث غیر مترقبه استان جهت ساماندهی رودخانه های شرقی و غربی مکاتبه لازم صورت پذیرید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

133 مقرر گردید، مکاتبه ای توسط سرکار خانم دکتر محمدبیگی با مدیرعامل برق استان جهت تامین ترانس برق سالن ورزشی فجر و زمین چمن مصنوعی انجام پذیرید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

134 مقرر گردید، بازدیدی مشترک توسط اداره برق محمدیه، شورا،  شهرداری و همچنین اداره آب منطقه ای؛  جهت حل مشکل روشنایی کمر بندی شرقی صورت پذیرید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

135 مقرر گردید، در خصوص شکایت آقای پارسی تبار از اعضای شورای اسلامی شهر فعلی و اسبق،  بدلیل نداشتن سوء نیت و واگذاری اراضی به اداره آبفا جهت احداث مخزن آب شرب و تاسیسات ورزشی به اداره ورزش و جوانان، دادگستری و دادستان  محترم بخش محمدیه  اقدامات لازم جهت برائت کیفری و مساعدت لازم صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

136– مقرر گردید، درخصوص حقوق مالکانه اراضی واگذار شده توسط کشاورزان و شوراهای وقت از طریق ادارات بهره بردار( اداره آبفای استان و اداره ورزش و جوانان برابر مصوبه مورخ 1388  قانون الحاق یک تبصره به ماده (  1  ) لایحه قانونی نحوه خرید ، تملک اراضی و املاک جهت اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مجلس شورای اسلامی، اقدام عاجل توسط ادارات مذکور صورت پذیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.