145 – به استناد نامه شماره 3351 / 1400 / ص مورخ 11 / 11 / 1400 شهردار محترم؛ پيرو 1709 / 1400 مورخ 20 / 06 / 1400 نظر به اينكه اعتبارات تخصيص يافته جهت رودخانه بصورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد نيمه دوم سال 1403 مي باشد و از طرفي  برآورد صورت گرفته جهت اجراي نرده و با عنايت به ضرورت ايمن سازي رودخانه غربي شهر شامل خريد نرده و پروفيل مي باشد. كه طبعا با شرايط اقتصادي جامعه فروشندگان حاضر به فروش نمي باشند ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد پروفيل از محل منابع داخلي از طريق استعلام بهاء با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 000 / 2 ريال ، از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور ، طرح نرده گذاري در اطراف ميادين، تقاطع ها و رفوژها پروژه نرده گذاري و ايمن سازي رودخانه غربي شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

146– به استناد نامه شماره 3334 / 1400 / ص مورخ 10 / 11 / 1400 شهردار محترم؛ پيرو نامه شماره 2752 مورخ 20 / 09 / 1400 اين شهرداري و با عنايت به نامه هاي شماره  16320 / 42 / 59 / ص مورخ 10 / 09 / 1400 مدير كل محترم  دفتر امور شهري ، نامه شماره  16524  مورخ 14 /  09 /1400مديركل محترم مديريت بحران استان و نامه شماره 18703 مورخ 09 / 09 / 1400 مديركل محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين  درخصوص حصار كشي و ساماندهي گلزار  شهداء شهر شریفیه، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

مقرر شد مکاتبه ای جهت تشکیل جلسه  شورای تامین بخش محمدیه در سالن جلسات شورای اسلامی شهر تشکیل گردد.

147 به استناد نامه شماره 3335 / 1400 / ص مورخ 10 / 11 / 1400 شهردار محترم؛ مقرر گردید طبق تبصره 3 بابت دریافت بهاء خدمات سال 1401 در خصوص ساختمانهای قبل از تاسیس شهرداری برای یکبار، که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.