157  به استناد نامه شماره 2914 / 1400 / ص مورخ 04 / 10 / 1400 شهردار محترم؛  با توجه به ارائه صورتحساب مابه التفاوت بهاي قير  قرارداد 1046/ 99 مورخ 29/ 04/ 1399 شركت كوشا آبادگران مينودر طي برگ تاييد  شماره 2237/ 1400 مورخ 23/ 09/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مابه التفاوت بهاي قير قرارداد مذكور با اعتباري بالغ بر 822/ 211/ 350/ 3 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، طرح زيرسازي و آسفالت معابر موجود، پروژه روكش آسفالت معابر سطح شهر، که در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده بود، در جلسه شورا بحث و تبادل نظر گردید.

لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

158   به استناد نامه شماره 3484 / 1400 / ص مورخ 20 / 11 / 1400 شهردار محترم ؛ با توجه به درخواست شماره 1605/ 1400 مورخ 18/ 11/ 1400 واحد خدمات شهري و 1609 / 1400 مورخ 18 / 11 / 1400 شهرسازي و 1557 / 1400 مورخ 6 / 11 / 1400 واحد حراست و 1616 / 1400 مورخ 20 / 11 / 1400 واحد مالي و تاييديه واحد انفورماتيك ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و تجهيز سيستم كامپيوتري و نرم افزار با اعتباري بالغ بر  000 / 000 / 700 ريال ،  از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه توسعه شهرداري الكترونيك ، طرح تهيه و توليد سخت افزار و نرم افزار پروژه تجهيز شهرداري به سيستم كامپيوتري و انفورماتيك، که در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده بود، در جلسه شورا بحث و تبادل نظر گردید.

لازم بذکر است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

159 به استناد نامه شماره 14655  / 11 / ص مورخ 03 / 12 / 1400 سرپرست محترم فرمانداری و رئیس هیات تطبیق مصوبات شهرستان البرز در خصوص صدور مجوز پرداخت هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس جهت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر که مغایر با ماده 8 آیین نامه نجوه پرداخت حق الجلسه و مزایا  به اعضاء شورای اسلامی مصوب 02/09/84 هیات وزیران الحاقی بموجب تصویب نامه شماره 109494 / ت  51736 مورخ 21/08/94 می باشد. .که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و نظر هیات تطبیق شهرستان البرز تامین گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.