” بسم الله الرحمن الرحیم “   به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور، اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، شهردار محترم تشکیل و با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی شروع شد. *- آقای علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن آرزوی قبولی طاعات، عبادات و خداقوت خدمت همکاران شورا و شهرداری؛ درخصوص نحوه تعیین و انتخاب شهردار؛ به موضوع همفکری و مشورت به برنامه محوری، قانون مداری و همچنین همکاری با شورا به گزینه شهرداری اشاره نمودند. * – آقای نظری اعلام نمودند، با توجه به شروع زمان پروژه ها و نبود گزینه های ماهر و مجرب و همچنین داشتن شرایط مناسب آقای فرزانمهر از جمله مردمی بودن، اخلاق نیکو، مسلط به شهر و شهروندان و نیروها با ایشان به عنوان گزینه شهردار موافقت نمودند. *- حاج آقا حسن لی به نحوه انتخاب شهردار از جمله ابقاء آقای فرزانمهر با فراخوان گزینه ها و مشکلات واقع در سطح شهر، شهرداری و نیروها؛ خواستار تعهدات ویژه از گزینه مورد نظر شدند. و به شرایطی از جمله؛ 1 شرایط عمومی احراز پست تصدی شهردار 2 شرایط خصوصی 3 –  داشتن برنامه 4 توان اجرایی 5 ارتباطات با مسئولین شهری ، شهرستانی ، استانی و کشوری 6 اخلاق مداری 7 –  شرکت در مراسمات اجتماعی 8 – پرسنل 9 – درآمد پایدار 10 –  برنامه محوری 11-  شفافیت مالی *-  آقای بهتویی به شرایط داشتن پست شهردار از جمله توانایی اجرایی به اخلاق مداری و ارتباط قوی با مردم ، مسئولین ، رضایت مندی شهروندان و داشتن شرایطی که شورا برای گزینه مورد نظر انتخاب خواهد کرد. ایشان با آقای فرزانمهر به عنوان گزینه شهرداری موافق می باشند. *-  آقای مهندس خانی نیز اعلام نمودند که اگر شخصی شرایط فوق را قبول نماید، بنده نیز با آن موافق خواهم بود. *-  آقای علویری با کمک و همکاری شورای اسلامی شهر به گزینه شهرداری و توان اجرایی شهردار و همچنین شرایط برنامه محور و مدیریت پرسنل و استفاده از ظرفیت پرسنل و روابط عمومی خوب با شهروندان، مسئولین و قاطعیت مدیر در اجرای قانون از جمله گزینه های شهرداری خواستار شدند. که نظر اکثر همکاران شورا با آقای مهندس فرزانمهر با داشتن شرایط و تعهدات از سوی شورای اسلامی شهر می باشد. در پایان جلسه، اکثریت اعضاء شورای اسلامی شهر با فراخوان عمومی موافقت ننمودند.

196 – مقرر گردید؛ مبلغ 500/000/000ریال از بودجه شورای اسلامی شهر توسط شهردار محترم، به شماره حساب” 0116465888000 ” شورای اسلامی شهر واریز گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.