201 – به استناد نامه شماره 195 /1401/ص مورخ 1401/01/25سرپرست محترم شهرداری؛ اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اجراي كفپوش پياده روهاي سطح شهر با توجه به موقعيت هاي پيوستي اقدام نمايد. برآورد محاسبه شده بر اساس فهرست بهاي سال 1401 با احتساب ضرايب بالاسري و منطقه اي و” بدون احتساب ضريب پيمان” مبلغ 046 / 562 / 140 / 11 ريال اقدام نماید. در جلسه شورای اسلامی شهرجهت برگزاری مناقصات مطرح گردید. 

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

202 مقررگردید، عطف به نامه شماره 1121 مورخ 21 / 01 / 1401 فرمانده محترم سپاه امام رضا ( ع ) شهرستان البرز مبني بر اختصاص ساختمان قبلي شهرداري و تجهيز آن جهت استقرار درمانگاه، مکاتبه ای با فرماندار محترم شهرستان البرز توسط ریاست محترم شورای اسلامی شهر جهت برگزاری جلسه مشترک با تمامی مسئولین صورت پذیرد.

به کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی شهر ارجاع گردید.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.