214 مقرر گردید جهت مشارکت احداث سالن ورزشی جهت دانش آموزان در  حیاط مدرسه شهدای فرش پارس، فونداسیون با مشارکت خیرین و شهرداری طبق نقشه ارائه شده آموزش و پرورش توسط شهرداری و خیرین اقدام عاجل صورت گیرد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

215 –مقرر گردید به استناد صورتجلسه شماره 646/ 12 مورخ 06/02/ 1401  فرمانداری شهرستان البرز، جهت تجلیل از مقام معلمان مبلغ 200/000/000 ریال به معلمان شهر تقدیم گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.