222 – به استناد نامه شماره  453 / 1401/ ص مورخ 1401/02/21 شهردار محترم؛ با عنايت به نامه شماره 50 / ز م / 79 / ص مورخ 01/ 02/ 1401 سرپرست و رئيس شوراي تامين بخش محمديه مبني بر مساعدت مالي بابت تهيه غذا ، يكدستگاه خودرو و سوخت  جهت تامين نظم و ارتقاي امنيت در شهر و جلوگيري از خرابكاريهاي احتمالي در شب هاي قدر ، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تهيه غذا و … جهت كلانتري شريفيه به مدت 3 شب با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 30 ريال از محل اعتبارات جاري، خدمات اداري رديف هزينه جشن و پذيرايي اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

223 – به استناد نامه شماره  452 / 1401/ ص مورخ 1401/02/21 شهردار محترم؛ با عنايت به دعوت نامه ستاد دیه، مبني بر مساعدت مالي جهت جشن گلريزان آزادي زندانيان غير عمد شهرستان البرز، اين شهرداري در نظر دارد، نسبت به مساعدت مالي جهت آزادي و جشن گلريزان زندانيان جرائم غير عمد با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 100  ریال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي، برنامه و طرح حمايت از طرح هاي حوزه سلامت اجتماعي پروژه مشاركت درآزاد سازي زندانيان غير عمد اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.