226 – به استناد نامه شماره  525 / 1401/ ص مورخ 1401/02/27شهردار محترم؛ نرخ کرایه تاکسی ها برای سال 1401 با پیشنهاد 40 در صد افزایش نسبت به سال 1400 که در کمیسیون حمل و نقل به تصویب رسیده بود. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

227 – به استناد نامه شماره  526 / 1401/ ص مورخ 1401/02/27شهردار محترم؛ با توجه به درخواست شماره 1122/ 1401 / و مورخ 26/ 02/ 1401 هيئت امناء مسجد امام حسين شهر شريفيه،  مبني بر مساعدت مالي جهت تأمين اتوبوس اردوي قراني به مقصد باراجين، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به مساعدت مالي جهت تهيه اتوبوس  به مبلغ 000 / 500/ 4 ريال از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي،  برنامه احداث و تجهيز مجتمع هاي فرهنگي و هنري، طرح كمك به موسسات فرهنگي شهر اقدام نمايد. که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

228 مقرر گردید به دلیل اینکه قبرستان عمومی شهر شریفیه وقف عام بوده و طبق نظر مراجع معظم تقلید مقام معظم رهبری،  ممانعت از دفن اموات در قبرستان عمومی شرعا جایز نیست. لذا سرپرست محترم شهرداری نسبت به انصراف از شکایت دفن مرحوم کربلایی محمد حسین چهرزاد اقدام نماید.که در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح گردید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

229 – به استناد نامه شماره  350 / 1401/ ص مورخ 1401/02/11شهردار محترم؛  باعنايت به اعلام آمادگي آقاي نباتعلي زارعي به شماره 113/1401 / و مورخ 1401/01/06در خصوص واگذاري زمين نامبرده به مساحت 60 مترمربع در موقعيت انتهاي خيابان گلستان جنوبي (طبق كروكي پيوستي) به اين شهرداري بدليل قرار گرفتن در طرح بازگشايي معبر با قيمت كارشناسي ، به استحضار مي رساند، طي بررسي صورت گرفته از كل مساحت  زمين نامبرده بخشي از زمين نامبرده به متراژ 20 / 35 مترمربع در داخل محدوده خدماتي و در طرح بازگشايي معبر قرار دارد و به ميزان  80 / 24 مترمربع خارج از محدوده خدماتي و در حريم شهر شريفيه قرار گرفته است. که در جلسه کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید. که اعضای محترم شورای اسلامی شهر از تملک زمین داخل محدوده موافقت نمودند

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت

230 – به استناد نامه شماره  351 / 1401/ ص مورخ 1401/02/11شهردار محترم؛  با عنايت به اعلام آمادگي آقاي محرم سليماني به شماره 114 /1401 / و مورخ 1401/01/06در خصوص واگذاري زمين نامبرده به مساحت 60 مترمربع در موقعيت انتهاي خيابان گلستان جنوبي (طبق كروكي پيوستي) به اين شهرداري بدليل قرار گرفتن در طرح بازگشايي معبر با قيمت كارشناسي ، به استحضار مي رساند ،  طي بررسي صورت گرفته از كل مساحت زمين نامبرده بخشي از ملك به متراژ 44 مترمربع در داخل محدوده خدماتي و در طرح بازگشايي معبر قرار دارد و به ميزان 16 مترمربع خارج از محدوده خدماتي و در حريم شهر شريفيه قرار گرفته است. که در جلسه کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود. که در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح گردید. که اعضای محترم شورای اسلامی شهر از تملک زمین داخل محدوده موافقت نمودند.                                                      

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.