30-  نامه شماره  1476 / 1400/ ص مورخ 03 / 06/ 1400 شهردار محترم: در خصوص درخواست آقای بهزاد احدی جهت احداث مرکز معاینه فنی حودرو در شهر شریفیه و در راستای خدمات فنی در جهت ایمنی و سلامتی حودرو،  با توجه به داشتن گواهینامه های مرتبط و داشتن سابقه کاری ایشان، که در جلسه شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

31 – مقرر گردید مشکلات ورزشی شهر از جمله تکمیل سالن باستانی و سالن کشتی و تعویض چمن مصنوعی و انشعاب آب و سرویس بهداشتی توسط رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، شورا و شهرداری؛ از طریق مسئولین استانی پیگیری گردد. و جلسه ای با مدیرکل ورزش و جوانان استان در اسرع وقت برگزار گردد.

جلسه ای با مدیرکل ورزش و جوانان استان در اسرع وقت برگزار گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.