248 مقرر گردید جلسه ای با حضور ادارات ذیربط در پروژه پل غربی از جمله آب منطقه ای ، آبفا، اداره برق، اداره زیر ساخت فیبر نوری ، اداره گاز، دفتر فی استانداری، در هفته آینده برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

249 مقرر گردید شهرداری نسبت به ایجاد جدول در ضلع جنوبی دیواره راه آهن خیابان میرزای شیرازی با فاصله 30  سانتی متر جهت گل کاری و فضای سبز طبق نظر فنی راه آهن اقدام نماید.

با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.