دستور جلسه:  نحوه تعیین شهردار شریفیه؛

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حسن لی آغاز گردید.

در ادامه حاجاقا حسن لی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات خواستار تعیین و تکلیف مدیریت شهری شدند.

*- آقای علویری نیز به نحوه مدیریت آقای فرزانمهر در مدت سرپرستی اشاره کردند. و عنوان نمودند که سریعا مدیرشهر انتخاب گردد.

*- آقای مهندس خانی نیز عنوان نمودند، از تجربیات و نظرات همه اعضاء شورای اسلامی شهر استفاده شود. لذا برای جمعیتی بالغ بر 25 هزار نفر درتصمیم گیری، همه جوانب لحاظ گردد.

 *- آقای علویری به موضوع برآورد هزینه آسفالت و پیاده روسازی معابر اشاره نمودند.

1 مقرر گردید دستور جلسه آتی رسمی شورای اسلامی شهر و نحوه انتخاب شهردار در مورخ 21/01/1401 ساعت 17 عصرصورت پذیرد.

2-  پروژه های اولویت دار جهت امور عمرانی شهرداری ( آسفالت و پیاده روسازی ) تعیین گردید.

*-  آقای مهندس خانی نیز به اولویت روشنایی معابر کمربندی شرقی اشاره نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.