دستور جلسه:  بررسی لوایح شهرداری

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط  حاج آقا حسن لی آغاز گردید.

در ابتدای جلسه آقای علویری ریاست محترم هیات رئیسه شوراي اسلامی شهر به موضوعات لوایح شهرداری پرداختند. و نیز جلساتی در فرمانداری و دیدار با معاونت محترم امور برنامه ریزی آقای عزیزی داشتند.

حاج آقا حسن لی عنوان نمودند که موضوع نامه شهردار محترم درخصوص تعیین تکلیف اراضی محل تنازع کشاورزان محترم، آقای فروغی و شرکاء در دستور کار قرار گیرد. لذا نظرات اعضاء محترم شورا در یک جلسه رسمی با رای علنی تعیین و نتیجه به شهردار محترم و کشاورزان اعلام میگردد.

در ادامه آقای مهندس خانی نیز به موارد مذکور اشاره و در این زمینه بحث و بررسی نمودند.  

آقای علویری به موارد اشاره شده پرداختند و مقرر شد جلسه ای با کشاورزان جهت تصمیمات نهایی منعقد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.