دستور جلسه:  بررسی زمینهای تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حسن لی آغاز گردید.

در ابتدای جلسه آقای علویری ریاست محترم هیات رئیسه شوراي اسلامی شهر، به موضوع نامه شماره27057 /100 مورخ 1400/08/27اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص اراضی تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین اشاره کردند.

حاج آقا حسن لی نیز توضیحاتی از روند ورود به محدوده اراضی تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین ارائه نمودند و عنوان کردند که در سال 1399 در استانداری جلسه ای تشکیل شد و 25 درصد سهم تعاونی مسکن و 75 درصد سهم شهرداری مورد امضاء اعضاء حاضر در جلسه قرار گرفت و لذا مورد تائید و قبول هیات مدیره تعاونی مذکور و همچنین مسئولین حاضر در جلسه استانداری قرارگرفت. لذا این فرصت طلایی و بی نظیر برای شهر شریفیه به شمار می رفت. لیکن اگر شهردار و مسئولین شورای وقت همت می کردند و این موضوع. بعنوان یک لایحه به شورا ارائه می شد. اکثریت اعضای شورا موافق 25 درصد بودند. و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر می رسید. و تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین هم با 25 درصد راضی شده بودند. لیکن طبق اسناد مزبور و مکاتبات انجام گرفته توسط ریاست محترم شورای اسلامی دوره پنجم با افزایش درصد سهم تعاونی 18 درصد به 25 درصد توسط شخص ایشان مخالفت شده و موضوع در صحن علنی  شورا مطرح نشده بود و این مکاتبات و صورتجلسات بدون اطلاع اعضای شورای اسلامی در دوره پنجم صورت گرفته بود. لذا تعاونی مسکن و سازمان مسکن از این فرصت استفاده و استناد کرده و سند شش دانک توسط اراضی تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین بنام تعاونی مذکور منتقل شده است.

اگر سهمی از قطعات خالص مسکونی و تجاری به شهرداری تعلق نگیرد. درآینده مدیریت شهر و اداره شهر و درآمد پایدار،با مشکل جدی مواجهه خواهد شد. لذا اقدام عاجل توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لازم می باشد.

در پایان آقای مهندس خانی به مباحث مطرح شده در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را عنوان نمودند و خواستار جلسه فوق العاده و پیگیری جدی موضوع تعاونی مسکن و سهم شهرداری شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.