به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حیدرمحمد حسن لی آغاز گردید.

آقای محمدحسن علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ ضمن عرض خیر مقدم به لوایح شهرداری اشاره نمودند.    1 – نامه شماره 1400/769/ص مورخ 1400/06/23 در جلسه هیات رئیسه قرائت و مقرر گردید در خصوص تکمیل و تجهیز کمد های بایگانی اسناد و مدارک، آقای محمد شعبانی جهت ارائه توضیحات به جلسه دعوت شوند.

2 – مقرر گردید گزارش ماهیانه عملکرد مالی شهرداری تا پانزدهم هر ماه به صحن شورا ارائه شود.

3 – مقرر گردید گزارش مالی شورای اسلامی شهر و شهرداری در دوره پنجم، خصوصا عملکرد مالی شهرداری در سال 1399 و نیز سال 1400 ؛  تا مورخ 1400/06/20 به صحن شورا ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.