بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 23 فروردین 1400 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس سیدتقی فلاح امینی شهردار محترم ، جناب آقای مهندس محمدحسینی مسئول محترم واحد فنی و شهرسازی ، جناب آقای مهندس بهنامی مسئول محترم واحد عمرانی شهرداری شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل آغاز گردید.


آقای احمد قدوسیان پیشاپیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک و تهنیت گفتند و در این ماه مبارک برای همکاران شورا و شهرداری و مردم عزیز آرزوی توفیق عبادت و سلامتی نمودند . ایشان افزودند اگر انسانها به فرامین الهی عمل کنند بسیاری از مشکلاتی که امروز بشریت به آنها گرفتار است برطرف خواهد شد.
در ادامه ایشان ضمن اشاره به دستور جلسه در خصوص توافق شهرداری با تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند و سپس با اشاره به صورتجلسه شماره 16014 مورخ 06 / 10 / 1397 استانداری قزوین که با دعوت جناب آقای زاهدی استاندار محترم و با حضور جناب آقای داود محمدی و سرکارخانم زرآبادی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، جناب آقای فرخ زاد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، جناب آقای حق لطفی مدیرکل محترم راه و شهرسازی ، جناب آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم شریفیه ، جناب آقای قدوسیان ریاست محترم شورای اسلامی شهر شریفیه ، جناب آقای میکائیل سلمانی معاون محترم سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان البرز و جناب سرهنگ رجبعلی امینی و اعضای محترم هیات مدیره تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین در دفتر استاندار محترم در خصوص ایجاد بستر مناسب برای اجرائی شدن طرح و رفع مشکل کمبود زمین مورد نیاز اعضای تعاونی ، پس از بحث و بررسی فراوان و استماع نظرات اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-باتوجه به الزامات و تاکیدات بند11 مصوبه مورخ 15 / 06 / 96 کارگروه فنی و زیربنایی و بند9 شورای برنامه ریزی استان مورخ 03 / 03 / 97 مبنی بر رعایت مفاد توافقنامه فی ما بین ، هرگونه تغییر در قدرالسهم موجب خدشه به مصوبات کارگروه فنی و زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان خواهد بود . لذا رعایت قدرالسهم مندرج در توافق نامه مورد تاکید قرار گرفت.
2-مقرر شد 3درصد مقرر ماده5 توافق نامه به قدرالسهم 15 درصدی تعاونی مسکن اضافه شود و احداث فضای سبز مورد نیاز مجموعه برعهده شهرداری باشد.
3-مقرر گردید حدنصاب تفکیک قطعات مسکونی 160 متر مربع در نظر گرفته شود و اداره کل راه و شهرسازی استان با نظر مساعدت موضوع را در کمیسیون ماده5 مطرح و تشریفات اداری آن صورت گیرد.
4-باتوجه به اینکه نیروی انتظامی مالک 7 هکتار از اراضی حاشیه طرح جامع مصوب می باشد و قابلیت الحاق به محدوده مصوب طرح جامع را دارد ، مقرر شد جهت جبران کمبود قطعات مسکونی مورد نیاز تعاونی با نظر مساعد راه و شهرسازی استان با طی تشریفات اداری مربوطه به محدوده اصلی الحاق گردد و اراضی مذکور ( 7 هکتار ) برابر مفاد ماده 101 قانون شهرداری توافق گردد.
5-مقرر گردید جهت جبران کمبود قطعات مسکونی مورد نیاز تعاونی به میزان سهم تعاونی از محل الحاق 7 هکتار از اراضی به محدوده مصوب برابر ماده 101 قانون شهرداریها ، در محدوده مصوب 32 هکتاری با کاربری مسکونی در نظر گرفته شود و به میزان کاربری مسکونی تعاونی در مجموعه 7 هکتاری کاربریهای عمومی مورد نیاز طرح مصوب با نظر مشاور طرح در نظر گرفته شود.
6-مقرر گردید آماده سازی اراضی به نسبت قدرالسهم طرفین از کاربری مسکونی و تجاری صورت گیرد.
7-در جهت تسریع فرایند اداری مقرر گردید تعاونی امید شکوه جلال قزوین ظرف یک هفته از ابلاغ صورت جلسه نسبت به انتقال اسناد مالکیت کل اراضی مور توافق با هزینه خود به نام شهرداری شریفیه اقدام نماید.
8-احداث فضاهای آموزشی بر عهده تعاونی نخواهد بود.
9-مقرر گردید باز طراحی مجموعه با هزینه تعاونی و تحت نظارت شهرداری شریفیه ظرف یکماه از ابلاغ صورت جلسه تهیه و جهت تایید دفتر فنی استانداری به شهرداری تحویل گردد.
و همچنین در جلسه مورخ 04/ 06 / 1398 در دفتر سردار حاجیان فرمانده محترم نیروی انتظامی استان قزوین با حضور شهردار محترم شریفیه و اعضای محترم شورای اسلامی شهر شریفیه و اعضای محترم هیات مدیره تعاونی امید شکوه جلال قزوین در خصوص تهیه و ارائه نقشه های تفکیک و آماده سازی اراضی و انتقال سند اراضی بنام شهرداری انجام بگیرد که با تاکید سردار حاجیان و تائید حاضرین اقدامات مقتضی در سریع ترین زمان انجام پذیرد که متاسفانه با پیگیری های فراوان انجام نگرفته است.یادآور می گردد که مصوبه کارگروه فنی و زیربنایی استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان باید بر مبنای توافق نامه شماره 16014 مورخ 06 / 10 / 1397 باشد و عدول از این توافق موجب ابطال کلیه مصوبات قانونی خواهد شد که تا کنون اخذ شده است.
و همچنین در جلسه مورخ 13 / 06 / 1399 با دستور جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن نیروی انتظامی شهر شریفیه در دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری با حضور جناب آقای مهندس فرخزاد ، جناب آقای مهندس صالحی مدیرکل محترم دفتر امور شهری ، جناب آقای مهندس شریفی کارشناس محترم دفتر فنی استانداری ، جناب آقای مهندس محمدحسینی مسئول محترم واحد شهرسازی شهرداری شریفیه و جناب آقای احمد قدوسیان ریاست محترم شورای اسلامی شهر شریفیه و جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه و جناب سرهنگ محمدرضا حاتمی برگزار گردید و آقای فرخ زاد اعلام نمود که سهم تعاونی مسکن نیروی انتظامی از 18 درصد به 25 درصد و سهم شهرداری از 82 درصد به 75 درصد موافقت گردد که باعث اعتراض و جر و بحث رئیس شورای اسلامی شهر شریفیه با مهندس فرخ زاد واقع گردید که آقای قدوسیان اعلام نمود که ما بر طبق توافق نامه شماره 16014 مورخ 06 / 10 / 1397 موافق هستیم که سهم تعاونی نیروی انتظامی 18 درصد و سهم شهرداری 82 درصد باشد و ایشان افزودند ما از آورده و درآمد حاصل از اراضی مورد توافق جهت عمران و آبادی مناطق محروم از جمله کوی شهید رجایی ( مهاجرانی ) و کوی گلستان هزینه خواهیم کرد  و همچنین نامه شماره 25306 مورخ 28 / 12 / 1399 مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک جناب آقای مهندس پیرمرادی جلسه را مورخ 26 / 12 / 99 به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید و مقرر گردید که تا پایان فرودین ماه 1400 در خصوص توافق با هیات مدیره تعاونی مسکن امید شکوه جلال اقدام نموده و اگر انجام نگیرد اداره کل راه و شهرسازی نسبت به توافق با هیات مدیره تعاونی مسکن امید شکوه جلال انجام خواهد گرفت. در حالی که مصوبات این جلسه با توافق و جلسات قبلی مغایرت قانونی دارد و از مسئولین محترم و دلسوز خواهشمندیم که بر طبق توافق انجام گرفته شده قبلی و قانونی صورت پذیرد. 

اعضای هیات رئیسه شورا و شهردار محترم پس از بحث و تبادل نظر و با در نظر گرفتن صلاح شهر و شهروندان خواستار انتقال اسناد مالکیت کل اراضی شرکت تعاونی امید شکوه جلال قزوین مورد توافق را به نام شهرداری شریفیه شدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.