به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حیدرمحمد حسن لی آغاز گردید

حسن لی آغاز گردید.

آقای محمدحسن علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ ضمن تبریک هفته دولت و حضور استاندار محترم در شهر شریفیه جهت افتتاح پروژه ها اشاره نمودند.

آقای مهندس علی خانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر؛  ضمن تبریک هفته دولت و حضور استاندار محترم و همراهان ایشان در شهر شریفیه مراتب تشکر را اعلام نمودند

حاج آقا حیدر محمد حسن لی نسبت به چیدمان حضور استاندار محترم را درخواست نمودند. که ابتداء از گلزار شهدای شهر بازدید شود و سپس از پروژه های دیگر در سطح شهر افتتاح صورت پذیرد.

ضمنا آقای محمد حسن علویری ریاست محترم شورای اسلامی شهرعنوان نمودند موضوع زمینهایی که داخل محدوده قرارگرفته اند. و بیان نمودند که زمینهای نیروی انتظامی در اولویت قرار گیرد.

1- مقرر گردید در خصوص دوربین های مدار بسته داخل دفتر شورای اسلامی شهر طبق مصوبه شماره ……. دوره پنجم   به شماره 204 صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.