دستور جلسه: بررسی زمینهای تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین –  بررسی موضوع دوربین مداربسته دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حسن لی آغاز گردید.

در ابتدای جلسه آقای علویری ریاست محترم هیات رئیسه شوراي اسلامی شهر، و آقای  مهندس خانی به موضوع زمینهای تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین ( زمینهای نیروی انتظامی ) و همچنین به دوربین مدار بسته در دفتر شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر نمودند.

 در ادامه حاج آقا حسن لی نیز در خصوص زمینهای نیروی انتظامی  ( تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین ) و  دوربین مدار بسته دفتر شورای اسلامی شهر مطالبی را عنوان نمودند.

مقرر گردید درخصوص دوربین مداربسته داخل دفتر شورای اسلامی شهر توسط هیات رئیسه مدیریت شود.  ضبط ، ثبت و فیلمبرداری داخل دفتر شورا در جلسات رسمی و کمیسیون ها روشن و پس از پایان جلسات قطع گردد. و نیز همچنین تمامی مذاکرات شورا در جلسات اصلی،  فرعی و کمیسیون ها بایگانی و نگهداری شوند. و عنداللزوم با درخواست مکتوب ادارات و نهادهای دیگر ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.