بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 23 تیر 98 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر و جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز شد.
آقای احمد قدوسیان ضمن تبریک میلاد امام رضا(ع) به بیان بخشی از زندگانی آن حضرت پرداختند. در ادامه ایشان با استناد به بند3 ماده2 دستورالعمل شرح وظیفه هیات رئیسه که مقرر می دارد همکاری در جهت انسجام و کارآمدی و ارتقاء عملکرد شورا عنوان نمودند موضوع زمینهای بلوار ولایت و موضوع بلوار شهید بهشتی در چارچوب احقاق حقوق عامه و احقاق حقوق مالکیت خصوصی تعیین گردد و پایان پذیرد.
سپس اعضای محترم هیات رئیسه شورا و آقای دکتر هاشمی در خصوص زمینهای بلوار ولایت و زمینهای بلوار شهید بهشتی و پروژه های عمرانی سطح شهر و نیز مناقصات بحث و تبادل نظر نمودند.
سپس آقای حسن بهتویی به موضوع زمینهای بلوار شهید بهشتی و بلوار ولایت پرداختند و با توجه به کارشناسی صورت گرفته خواستار اقدامات قانونی شهرداری در خصوص اعتراض به کارشناس رسمی یک نفره و ارجاع به کارشناس 3 نفره بر طبق قانون شدند.آقای هاشمی نیز در همین خصوص گزارشی از مراحل قانونی و پیگیری ها ارائه نمودند.
در خصوص اراضی تملک شده ابتدای بلوار شهید بهشتی و بلوار ولایت با اتفاق نظر عنوان گردید:
الف)در صورت اعتراض مالکین اراضی ابتدای بلوار شهید بهشتی به قیمت کارشناسی و درخواست کارشناسی مجدد موضوع انتخاب هیات کارشناس سه نفره از طریق دادگستری محمدیه در دستور کار قرار گیرد و با ارزیابی مجدد ارزش زمین های شهرداری و زمین تملک شده تهاتر لازم صورت گیرد و در صورت عدم تمکین مالکین ارزش اراضی به حساب صندوق دادگستری واریز شود.
ب)در خصوص اراضی تملک شده بلوار ولایت (حد فاصل ریل آهن و جاده قزوین آبیک) موضوع به صورت کتبی به مالکین ابلاغ شود که ظرف یک هفته کلیه مالکین نسبت به معرفی یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید و کارشناس مرضی الطرفین که از سوی دادگستری تعیین شده نسبت به تعیین ارزش اراضی تملک شده و اراضی معوض (اراضی تعاونی مسکن بیدستان در اراضی 43 هکتاری) اقدام شود و در صورت عدم معرفی کارشناس از سوی مالکین شهرداری نسبت به درخواست معرفی جلسات کارشناسی از سوی دادگستری اقدام خواهد شد و پس از تعیین ارزش اراضی مورد نظر نسبت به تهاتر آن اقدام نماید و در صورت استنکاف مالکین وجه اراضی تملک شده به حساب دادگستری واریز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.