بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 1 مهر 98 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم شریفیه برگزار گردید.
آقای احمد قدوسیان با ضمن تبریک بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 98-99 به محصلین و معلمین شهر شریفیه به اهمیت تعلیم و تربیت در جامعه اشاره نمودند و حاضرین در خصوص وضعیت مدارس شهر شریفیه بحث و تبادل نظر نمودند
در ادامه در خصوص برنامه توسعه راهبردی شهر شریفیه تا سال 1414 بحث و گفتگو نمودند.
آقای آیت نظری اصل نظرات خود را در خصوص این برنامه مطرح نمودند و خواستار مطالعه بیشتر و دقیق تر شدند.
آقای حسن بهتویی این برنامه را الگوی راهبردی مناسبی برای شهر و مجموعه مدیریت شهری در آینده دانستند.
نامه های شهردار محترم با موضوع زمین های بلوار ولایت و زمین های بلوار شهید بهشتی در جلسه قرائت گردید.آقای قدوسیان به بیان نظرات نماینده مالکین آقای حجت بهتویی در خصوص زمینهای بلوار ولایت و همچنین نامه های شهردار محترم پرداختند و خواستار ارائه توضیحات از شهردار محترم در این خصوص شدند.
شهردار محترم نیز توضیحات خود را در مورد بلوار ولایت و بلوار شهید بهشتی و نظر اداره کل بازرسی استان قزوین و بررسی نوع نگارش نامه های و نحوه رسیدگی و تحویل این نامه ها به مالکین را در جلسه ارائه نمودند.
آقای بهتویی در خصوص زمینهای بلوار ولایت و بلوار شهید بهشتی فصل الخطاب را قانون دانستند.
سپس حاضرین در خصوص ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر و راه اندازی شرکت واحد مینی بوس بحث و تبادل نظر نمودند و به بیان نظرات رانندگان مینی بوس در رابطه پرداختند.
آقای مهندس رمضانی با عنایت به شش ماهه دوم سال به مصوبه شورا در خصوص ساعت تشکیل جلسات رسمی شورا راس ساعت 16 در دفتر شورا اشاره نمودند.
در انتهای جلسه نیز در مورد فنس کشی و دیوار انتهای آرامستان و مزار شهدا بحث و گفتگو نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.