بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 29 خرداد 99 جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه با حضور اعضاء و دبیر محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه برگزار گردید.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی آغاز گردید.
آقای احمد قدوسیان درگذشت استاد محمد علی کشاورز هنرمند ارزشمند کشور را تسلیت گفتند.ایشان همچنین سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی را نیز تسلیت گفتند و همچنین سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران را تسلیت گفتند.
آقای قدوسیان خواستار قرائت ماده2 دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رییسه شوراهای اسلامی مصوب 1385 / 12 / 10 شورای عالی استانها شدند که مقرر می دارد وظایف و اختیارات هیئت رییسه شوراها عبارتند از:
1-همکاری با رییس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا.
2-تدوین برنامه ها ، خط مشی ها و سیاستهای اداره شورا که به تصویب شورا خواهد رسید.
3-همکاری در جهت انسجام، کارآمدی و ارتقاء عملکرد شورا
4-همکاری با رییس شورا درخصوص اولویت بندی برنامه ها،تهیه و تنظیم دستور جلسات، ثبت مذاکرات شورا ، کمیسیونها، تنقیح ، ارسال ، پیگیری و اجرای مصوبات شورا.
5-تلاش برای حفظ جایگاه ، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها
6-همکاری با رییس شورا در نظارت بر حسن اجرای آیین نامه داخلی ، قانون و مقررات در جلسات شورا
7-همکاری در حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیونها و تلاش برای ارتقاء عملکرد کمیسیونها
8-پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا
9-نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب شوراها در نهادها ، سازمانها ، مجامع و هیئت ها
اعضای محترم هیات رئیسه به بحث و تبادل نظر در خصوص اختیارات هیات رئیسه پرداختند و عنوان نمودند که هیات رئیسه در عمل به آنها دارای نقاط قوت و ضعف بوده است و نیازمند بررسی بهتر و بیشتر در ارتقاء عملکرد شورا می باشد.
آقای قدوسیان در خصوص بند 2 اختیارات هیات رئیسه ؛ “تدوین برنامه ها ، خط مشی ها و سیاستهای اداره شورا که به تصویب شورا خواهد رسید” عنوان نمودند که پس از جستجو و بررسی در برنامه های نهاد ها و سازمانهای کشور مواردی که مبتلا به شوراها می باشد جهت بحث و بررسی گردآوری و مطرح می گردد از جمله:
1-تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی
2-محوریت بر مبنای قانون مداری و منافع عمومی مردمی
3-واقع بینی
4-تعامل سازنده سازنده و موثر در روابط با مسئولین ذی ربط
5-رعایت حقوق شهروندی
6-تعهد به رشد و توسعه همه جانبه
7-بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد شورا
8-تعامل با شهرداری و مجموعه شهرداری بر پایه قانون و احترام
9-حمایت از نسل جوان
10-مردم داری و اخلاق مداری
ایشان افزودند که برنامه ریزی عملیاتی نیازمند در نطر گرفتن چند مورد اساسی می باشد از جمله:
1)تدوین برنامه های کوتاه مدت(مانند تنظیم بودجه و زمان بندی)
2)تجدید نظر در برنامه ها و تهیه برنامه های جدید
3)تعیین معیارهای کمی و کیفی سنجش عملکرد و ارزیابی هزینه های اجرای عملیات
4)ارزیابی برنامه ها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آنها
حاضرین ضمن بحث و بررسی در خصوص تدوین برنامه ها و با اشاره به حوزه های مختلف شورا از جمله حوزه های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و غیره خواستار توانمند سازی شورا برای ارائه خدمات بهتر و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی در جهت توسعه فضاهای فرهنگی،اجتماعی و عمرانی متناسب با نیازهای کشور شدند و برگزاری جلسات بیشتر با این موضوع را خواستار شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.